k pokladně celkem: 0,00 €
Fotowoltaika z magazynem energii - jaka jest kwota dofinansowania?

Priorytetowy i znany rządowy program Mój Prąd w wersji 4.0 funkcjonuje od 15 kwietnia 2022 roku i przewiduje dotacje między innymi do fotowoltaiki i magazynów energii. Ma na celu rozwój energetyki prosumenckiej w segmencie mikroinstalacji, zwiększenie autokonsumpcji energii poprzez jej magazynowanie oraz wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie energetyki odnawialnych źródeł energii. Wsparcie obejmuje prosumentów, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku i rozliczają się w systemie net-billing oraz prosumentów, którzy dokonali zmiany w sposobie rozliczania i przeszli lub przejdą z net-meteringu na net-billing. Nabór wniosków trwa do 22 grudnia 2022 roku.

Fotowoltaika dominuje na rynku OZE

Agencja Rynku Energii przedstawiła statystyki, które pokazują, że moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii na koniec maja 2022 roku wzrosła do poziomu 19,72 GW, z czego ponad 10 GW należy do fotowoltaiki. Na drugim miejscu plasują się elektrownie wiatrowe - ok. 7,3 GW i pozostałe elektrownie wodne, biogazowe i na biomasę.

Energetyka słoneczna rozwija się głównie dzięki mikroinstalacjom prosumenckim. Na koniec maja 2022 roku liczba prosumentów przekroczyła milion, a energia elektryczna wprowadzona do sieci tylko w tym miesiącu wynosiła 735,4 GW. Mocny wzrost liczby mikroinstalacji w pierwszych miesiącach roku był widoczny ze względu na likwidację systemu net-metering, czyli systemu opustów, na rzecz net-billingu.

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie nowego systemu od kwietnia 2022 roku, czyli wartościowego rozliczania nadwyżki energii elektrycznej, jest nowym rozwiązaniem w naszym kraju, ale szybko zostało zakwalifikowane jako mniej opłacalne. Ta ocena nie jest w żaden sposób miarodajna, ponieważ net-billing opiera się na wielu zmiennych, jak np. ceny sprzedaży energii elektrycznej naliczanej według stawki z Rynku Dnia Następnego i kupna energii według cen u operatora sieci. Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna uwzględniająca rzeczywistą autokonsumpcję, jest w stanie przynosić prosumentowi znaczne korzyści, chociażby ze względu na stale rosnące ceny energii.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin, w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej wypowiedział się na temat wzrostu cen energii elektrycznej:

"Według naszych wyliczeń z maja br. wzrost kosztów wynikający z cen energii na rynku hurtowym wyniósł co najmniej 50 proc. Nie potrafię jednak powiedzieć, jakie będą ceny energii na rynku hurtowym w pozostałej części roku, a tym samym czy ich wzrost spowoduje wzrost taryfy do poziomu np. 80 proc. Te analizy są jednak prowadzone przy założeniu braku jakiejkolwiek interwencji na rynku."

Opłacalność fotowoltaiki jest pojęciem względnym i też indywidualnym. Dużą rolę zaczynają odgrywać magazyny energii, które całkowicie zmieniają postrzeganie tematu zarządzania energią elektryczną zarówno w gospodarstwie domowym, jak i przedsiębiorstwie.

Magazyny energii - energetyczna niezależność

Magazyny energii cieszą się coraz większą popularnością i systematycznie wzrasta ich ilość. Na rynku można spotkać już wielu producentów oraz zróżnicowane ceny. Jednak czym w zasadzie są magazyny energii i jakie korzyści wynikają z instalacji takiego urządzenia?

W 2016 roku wprowadzono zmiany do ustawy o OZE klasyfikując magazyny energii jako:

"wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie.”

Natomiast zgodnie z art. 3, pkt 10k Prawa energetycznego przez magazyn energii elektrycznej rozumie się:

"instalację umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.”

W naszym przypadku, mówiąc bardzo skrótowo, magazyny energii to urządzenia umożliwiające magazynowanie energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i pozwalające z niej korzystać w momencie zapotrzebowania. W tym przypadku nie ma konieczności zakupu energii z sieci w momencie, gdy nasza instalacja nie produkuje prądu lub jest ten zakup ograniczony dosłownie do minimum.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii pozwala na większą autokonsumpcję w ciągu doby. W momencie, gdy produkcja prądu jest najwyższa, co ma miejsce w godzinach szczytowych, to zazwyczaj bieżące zużycie tego prądu jest na niskim poziomie, a wzrasta w godzinach popołudniowych i wieczornych. Posiadanie magazynu energii pozwala gromadzić energię w czasie największej produkcji, a wykorzystać w innych godzinach.

Największą zaletą magazynu energii jest to, że daje poczucie niezależności. Wyprodukowana nadwyżka energii zostaje do dyspozycji w chwili, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje prądu, co ma miejsce np. w nocy. Dodatkowo, takie rozwiązanie to też zabezpieczenie przed wszelkimi awariami i nagłymi przerwami w dostawie prądu, które zapewnia komfort funkcjonowania w gospodarstwie domowym czy prowadzenia biznesu w przedsiębiorstwie. Szacuje się, że dzięki magazynom energii można osiągnąć samowystarczalność energetyczną na poziomie nawet 90%!

W ostatnim czasie zauważalny jest rozwój technologiczny w dziedzinie magazynów, a co za tym idzie, systematyczny spadek ich cen. Dodatkowo, bieżąca edycja programu Mój Prąd 4.0 zakłada dofinansowanie do magazynów energii oraz inteligentnych systemów zarządzania energią.

Wartość możliwego dofinansowania - Mój Prąd 4.0

Mój Prąd to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, który funkcjonuje od 2019 roku. Jest to forma bezzwrotnej dotacji, która wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych.

W najnowszej edycji Mój Prąd 4.0 można uzyskać wsparcie między innymi na:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej od 2 - 10 kW - do 5 000
  • zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh - do 7 500
  • zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS - do 3 000

Inwestując w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, który spełnia wymogi HEMS/EMS można łącznie uzyskać do 15 500 zł dofinansowania.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na rządowej stronie internetowej.
Wnioski muszą zostać złożone w formie online.

Magazyn energii a samochód elektryczny

Wychodząc lekko w przyszłość, magazyny energii będą wspierać rynek samochodów elektrycznych, ponieważ koszty ładowania zostaną pokryte w ramach przechowywanej energii z własnej instalacji fotowoltaicznej. Odpowiednie podejście do fotowoltaiki oraz zarządzania produkowaną energią całkowicie zmieni opinie na temat opłacalności tego typu systemów. Przydomowe stacje ładowania samochodów elektrycznych zasilane energią z fotowoltaiki staną się stosunkowo powszechne. Jest to tylko kwestia czasu i w dużej mierze także odpowiednich programów wsparcia ze strony państwa.

W ramach rozwoju nowych technologii będzie potrzebny dostęp do niedrogich, wydajnych i przede wszystkim prostych w obsłudze ładowarek samochodowych. W firmie Ecowatt pracujemy nad własną marką ładowarek do samochodów elektrycznych, które już niebawem będą w sprzedaży. Premierowo cena dla naszych klientów będzie niższa, niż dla klientów zewnętrznych. Szczegóły na ten temat udostępnimy jeszcze w tym roku.

Zainteresował Cię temat instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z doradcą.

Język
nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl