k pokladně celkem: 0,00 €
Opłacalność fotowoltaiki w systemie net-billing

Net-billing to nowy system rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta, który obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. Jednych nastawia sceptycznie, drugich jeszcze bardziej skłania do jak najszybszego montażu instalacji fotowoltaicznej. Wprowadzone rozwiązanie znacząco różni się od dotychczasowego systemu opustów, w którym przez 15 lat mogą zostać osoby, które wystosowały zgłoszenie do operatora o przyłączenie instalacji do sieci do 31 marca 2022 r. Jaka jest opłacalność fotowoltaiki w systemie net-billing i na czym on w zasadzie polega?

Jak działa net-billing

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 r. przyjętą 2 grudnia 2021 r. od 1 kwietnia 2022 r. został wprowadzony system wartościowego rozliczania nadwyżki energii dla nowych prosumentów. Uwzględniając trzy miesięczny okres przejściowy, od 1 lipca 2022 r. nadprodukcja prądu będzie sprzedawana do sieci, a nie magazynowana, jak dotychczas.

Co to oznacza dla posiadacza nowej instalacji fotowoltaicznej? Do każdego prosumenta zostaje automatycznie przypisane indywidualne konto, na którym będą rozliczane nadwyżki energii. Będzie się to odbywać w sposób kwotowy - cena sprzedaży energii do sieci zostanie naliczona według stawki z Rynku Dnia Następnego (RDN), a cena zakupu energii z sieci będzie zależna od taryfy u danego operatora. Na konto prosumenta co miesiąc trafi tzw. depozyt prosumencki, który zgodnie z art. 4b ust. 6 ustawy o OZE:

"stanowi iloczyn sumy ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej lub prosumenta zbiorowego energii odnawialnej w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania (t) składających się na dany miesiąc kalendarzowy, oznaczonej w art. 4 ust. 2b symbolem Eb (t) przyjmującym wartości ujemne."

Rozliczanie depozytu będzie następować w kolejnym miesiącu kalendarzowym razem z opłatami za energię pobraną z sieci. Do 30 czerwca 2024 r. nadwyżka wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii będzie rozliczana w oparciu o średnią cenę RDN z poprzedniego miesiąca, która będzie publikowana przez Operatora Informacji Rynku Energii na stronie www.pse.pl. Natomiast od 1 lipca 2024 r. będzie to cena godzinowa. System ten działa automatycznie i nie wymaga od prosumenta sprawdzania aktualnych cen energii.

Autokonsumpcja energii elektrycznej

Przyjmuje się założenie, że średni poziom autokonsumpcji przeciętnego gospodarstwa domowego jest na poziomie 30% wyprodukowanej energii. W związku z tym cała nadwyżka zostaje sprzedana do sieci, gdzie następuje jej przeliczenie na formę kwotową, po czym trafia na konto prosumenta w postaci depozytu. W momencie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje prądu, co ma miejsce np. w godzinach nocnych, ale występuje zapotrzebowanie na energię elektryczną, jest ona kupowana u operatora sieci z dostępnych środków na depozycie.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE twierdzi, że:

"Nowy system rozliczeń będzie wspierał dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce. System net-billingu, to mechanizm prosty i sprawiedliwy społecznie. Polska jest jednym z europejskich liderów w rozwoju OZE, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. To efekt świadomych działań rządu, których celem jest transformacja energetyczna, oparta o technologie zeroemisyjne, jak również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.”

Opłacalność fotowoltaiki w systemie net-billing

W starym systemie opustów operator ‘zabierał’ prosumentowi od 20-30% energii w zamian za jej magazynowanie, co skutkowało montowaniem instalacji przewymiarowanych, a co za tym idzie - dużo droższych. Nowy sposób rozliczeń pozwala na sprzedaż średnio 70% energii do sieci, przy założeniu autokonsumpcji na poziomie 30%. Dzięki temu wystarczy odpowiednio dobrać moc instalacji do zużycia ilości energii w swoim gospodarstwie oraz wziąć pod uwagę planowane zmiany, które zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną, jak np. kupno indukcji, montaż klimatyzacji czy pompy ciepła.

W związku z rosnącymi cenami za energię elektryczną (243,71 zł/MWh - średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2021 r.; 468,35 zł/MWh w I kwartale 2022 r.) warto skłonić się w stronę odnawialnych źródeł energii. Łatwo zauważyć, że średnia cena sprzedaży energii wzrosła praktycznie dwukrotnie rok do roku, gdzie w marcu 2022 r. wynosiła już 647 zł/MWh!

Przyjmujemy do obliczeń średniej wielkości dom o powierzchni 150m2, gdzie prosument zamontował instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW. W ciągu roku jest ona w stanie wyprodukować ok. 10 MWh, gdzie obecne roczne zużycie energii jest na poziomie ok. 5 MWh. Biorąc pod uwagę, że 30% wyprodukowanej energii to autokonsumpcja, czyli w naszym przypadku 1,5 MWh, to 8,5 MWh - 85% energii trafia do sieci.

Ze środków sprzedaży energii do sieci prosument będzie pokrywał koszt pozostałych 3,5 MWh - 35% energii, którą musi zakupić w momencie, gdy bieżąca konsumpcja nie jest możliwa, a z pozostałej nadwyżki 5 MWh może zyskać do 20% w rozliczeniu kwotowym. Energia jest sprzedawana po cenie rynkowej, a kupowana po cenie detalicznej. Przy odpowiednio dobranej instalacji bilans energetyczny może być bliski zeru.

Instalacja fotowoltaiczna na miarę Twoich potrzeb z Ecowatt

System net-billing to nowe rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się mało korzystne. Jednak odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna, która uwzględnia przyszłe plany dotyczące dodatkowych urządzeń energochłonnych, pozwoli cieszyć się z opłacalności inwestycji. Szacuje się, że ceny energii elektrycznej w dalszym ciągu będą rosły, co jeszcze bardziej przekłada się na słuszność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

W Ecowatt podchodzimy do każdego klienta indywidualnie, podpowiadamy, w jaki sposób zamontować moduły na dachu lub gruncie, by uzysk z instalacji był jak największy. Bierzemy pod uwagę zapotrzebowanie energetyczne domu, przyszłe plany dotyczące nowych urządzeń oraz to, jaką klient posiada taryfę u operatora w swojej sieci, ponieważ wszystko ma znaczenie. Dokładamy wszelkich starań, by każdy klient był zadowolony ze swojej fotowoltaiki po jej założeniu oraz w przyszłości. - mówi Joachim Soczówka, specjalista ds. OZE w Ecowatt.

Masz więcej pytań dotyczących nowego systemu rozliczeń oraz możliwości uzyskania dofinansowania?
Skontaktuj się z nami, a dopasujemy instalację fotowoltaiczną do Twoich potrzeb.

Język
nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl