k pokladně celkem: 0,00 €
Fotowoltaika po 1 kwietnia 2022 - informacje praktyczne

Pojawia się wiele pytań w związku z nowelizacją ustawy o OZE, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku. Z najważniejszych zmian należy wymienić zastąpienie starych zasad opustów tzw. net-billingiem oraz wprowadzenie pojęcia prosumenta zbiorowego i wirtualnego. Czy przy obecnej reformie przepisów instalacja fotowoltaiczna będzie się opłacać? Co zrobić, by ta inwestycja przynosiła więcej korzyści, niż kosztów? Czym jest prosument zbiorowy i wirtualny? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Koniec systemu opustów

Dotychczasowy system rozliczania energii elektrycznej odbywa się w sposób ilościowy na zasadzie systemu opustów. Oznacza to, że wyprodukowana i pobierana energia odbywa się bezgotówkowo w proporcji 1:0,7 (dla instalacji powyżej 10 kW) lub 1:0,8 (dla instalacji do 10 kW). Wyprodukowana energia trafia do sieci, która odgrywa rolę magazynu, a następnie może zostać pobrana w 70 lub 80%. W tej sytuacji operator sieci przechowuje energię w zamian za 20 lub 30% prądu wyprodukowanego przez prosumenta.

Wiele osób twierdzi, że jest to najkorzystniejszy system rozliczeń, ponieważ w połączeniu z dostępnymi dotacjami pozwala na szybki zwrot z inwestycji. Jednak należy pamiętać, że w tej sytuacji operatorzy dostają od prosumentów zupełnie darmową energię, gdzie przy obecnie dużej ilości instalacji fotowoltaicznych w Polsce, nie jest to potrzebne i najzwyczajniej przeciąża sieć, która nie jest przystosowana do takich rozwiązań na dużą skalę.

Nowe zasady rozliczeń - net-billing

Zgodnie z nową ustawą o OZE instalacje uruchomione po 31 marca 2022 r. będą funkcjonować na zasadach net-billingu, co oznacza całkowite odejście od systemu opustów. Wyprodukowana energia zostanie rozliczana w sposób kwotowy, w oparciu o wartość rynkową energii elektrycznej. Kalkulacja ma obowiązywać według średniej ceny z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca, natomiast od 1 lipca 2024 roku będzie to średnia cena godzinowa. Jak najprościej zrozumieć net-billing?

Wytworzona przez instalację fotowoltaiczną nadwyżka energii będzie sprzedawana do sieci po cenie rynkowej, a kupowana po cenie detalicznej w momencie zapotrzebowania. Najniższa lub zerowa produkcja ma miejsce np. w nocy, okresie zimowym lub pochmurne i deszczowe dni. Wówczas zakup energii będzie nieunikniony. Nowy system ma na celu zwiększenie bieżącej konsumpcji, ponieważ szybki wzrost liczby instalacji PV w ostatnich latach, dla których do tej pory sieć była magazynem, powodował jej przeciążenia.

Wyjątek stanowi prosument, który do 31 marca 2022 roku podpisze umowę z jednostką samorządu terytorialnego w ramach projektów parasolowych (na zakup, montaż lub dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej) realizowanych na terenie gmin. W takiej sytuacji czas na złożenie wniosku o przyłączenie do sieci musi się odbyć nie później niż do 31 grudnia 2023, by skorzystać z systemu opustów przez kolejnych 15 lat. Projekty parasolowe są realizowane w ponad 800 gminach w całej Polsce.

Wprowadzenie nowych przepisów jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE, do której państwa Unii Europejskiej są zobligowane. Chodzi o zapewnienie odbiorcom końcowym możliwości bezpośredniego uczestnictwa w rynku energii oraz sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej

Rozbudowa dotychczasowej instalacji PV

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie rządowej, rozbudowa instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia, ale założonej przed wejściem w życie nowych przepisów, jest równoznaczna z pozostaniem w systemie opustów.

"(...) w przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Należy pamiętać że, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci."

Prosument z własnej woli może przejść na net-billing, wówczas jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego oświadczenia do sprzedawcy energii.

Zamontuj najbardziej efektywną fotowoltaikę z EcoWatt po 1 kwietnia

Jednym z najlepszych sposobów na poprawienie efektywności instalacji fotowoltaicznej jest maksymalne wykorzystanie nasłonecznienia w trakcie dnia, czyli autokonsumpcja. Z tego względu, instalacje typu wschód-zachód będą generowały energię przez dłuższą część doby, niż te zlokalizowane tylko na południe. Takie rozwiązanie pozwoli wykorzystywać własną energię przez większą ilość godzin w ciągu dnia, a jej nadwyżkę odsprzedawać do sieci. Dzięki zgromadzonym środkom na indywidualnym koncie będzie można opłacić konieczność zakupu energii w momencie, gdy instalacja jej nie będzie wytwarzać. Jeśli nie jesteś pewny, w jaki sposób powinna być skierowana instalacja, by dawała maksymalne korzyści, skonsultuj to z naszymi ekspertami z EcoWatt.

W związku z powyższym łatwo się domyślić, że kolejnym z działań, które wpłyną na opłacalność instalacji fotowoltaicznej będzie jej przewymiarowanie o 30-40% lub więcej. Pozwoli to pokryć bieżące zapotrzebowanie w gospodarstwie domowym oraz wyprodukować nadwyżkę energii, która zostanie sprzedana do sieci i jednocześnie zasili indywidualne konto złotówkowe. Tę kwestię również dobrze powierzyć fachowcom, ponieważ zbyt przewymiarowana instalacja może okazać się zbędnym zabiegiem. Przy dobieraniu odpowiedniej mocy należy wziąć pod uwagę wiele czynników, o których mógłbyś nawet nie pomyśleć.

Kolejnym sposobem będzie przeanalizowanie wykorzystywania energii elektrycznej w swoim gospodarstwie domowym i ewentualna zmiana taryfy u operatora sieci. W standardowej opcji cena energii elektrycznej jest stała przez całą dobę. Przy nowym systemie rozliczeń więcej korzyści przyniesie taryfa, w której nocą prąd jest zdecydowanie tańszy. Co prawda w godzinach szczytowych jest droższy, jednak wówczas będzie wykorzystywana w większości produkcja z własnej instalacji fotowoltaicznej.

W perspektywie czasu na popularności zyskają magazyny energii, które na chwilę obecną są stosunkowo drogie. Niemniej jednak w nowej edycji programu Mój Prąd 4.0, który ma ruszyć w drugim kwartale 2022 roku zawarta jest możliwość dofinansowania między innymi właśnie do magazynów energii.

W związku z powyższym, wszystko wskazuje na to, że fotowoltaika będzie najbardziej opłacalna przy wysokiej autokonsumpcji energii elektrycznej oraz możliwości magazynowania energii na własny użytek. Dodatkowo bardzo korzystnym rozwiązaniem będzie zamontowanie pompy ciepła, którą można zoptymalizować pod kątem pracy.
Sprawdź, jak wygląda montaż instalacji fotowoltaicznej w naszej firmie.

Prosument zbiorowy oraz wirtualny - o co chodzi?

Prosument zbiorowy odnosi się do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które zdecydują się na założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku wielorodzinnym.

Podążając za tą zmianą, właściciel mieszkania np. w bloku, który de facto nie ma możliwości zainstalowania własnej instalacji PV, będzie mógł czerpać korzyści z instalacji zamontowanej na takim budynku. Do tej pory instalacja na budynku wspólnoty produkowała energię tylko na potrzeby części wspólnych. Nowelizacja ustawy pozwoli obniżyć indywidualne rachunki za energię elektryczną poprzez procentowy udział prosumenta w instalacji.

Zgodnie z ustawą o OZE, art. 2 wyjaśnia, że pod pojęciem prosumenta wirtualnego należy rozumieć:

"odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.”

Dzięki temu zapisowi możliwe będzie wykupienie udziałów w instalacji fotowoltaicznej, np. farmie, oddalonej od punktu poboru energii elektrycznej. To rozwiązanie w szczególności ucieszy właścicieli domów, dla których montaż instalacji PV na własnym budynku lub gruncie jest niemożliwy z różnych względów. Przychodami, które zostaną naliczone procentowo w stosunku do udziału w takiej farmie, będzie można zbilansować rachunki za energię elektryczną.

Zamontuj fotowoltaikę na nowych zasadach bez obaw

Nie zdążyłeś z instalacją do 31 marca 2022 roku, ale w dalszym ciągu interesuje Cię ta inwestycja? Nic straconego! Skontaktuj się z nami, a postaramy się, by Twoja przyszła instalacja fotowoltaiczna była jak najbardziej wydajna.

Pamiętaj, że montując instalację fotowoltaiczną, bierzesz aktywny udział w transformacji energetycznej i stajesz się coraz bardziej niezależny od wahań cen prądu, które w perspektywie czasu będą jedynie rosły.

Język
nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl