k pokladně celkem: 0,00 €
Nowe rozliczenia prosumentów przegłosowane w Sejmie. Zmiany od 1 kwietnia 2022

Sposób rozliczania prosumentów od długiego czasu stoi pod znakiem zapytania. W ostatnich tygodniach proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o OZE przybierały postać różnych projektów. 29 października na posiedzeniu Sejmu został uchwalony projekt rządowy, który zakłada nowy system rozliczeń, tzw. net-biling. Prosument nadwyżkę energii wprowadzoną do sieci będzie sprzedawał, a w momencie zapotrzebowania pobierał po cenie rynkowej. Teraz ustawa została skierowana do Senatu. Czy takie rozwiązanie będzie korzystne?

Różne projekty rozliczeń

Dla prosumentów najbardziej korzystny był system rozliczania na zasadzie opustów 1 : 0.8 (dla instalacji do 10 kW) i 1 : 0.7 (dla instalacji 10 – 50 kW), o którym pisaliśmy w innym artykule. Zakładał on możliwość nieodpłatnego wprowadzania do sieci całej nadwyżki wyprodukowanej energii i odbiór do 80% (lub 70%) w momencie jej zapotrzebowania. Skutkowało to częstymi przeciążeniami sieci przy obecnie wysokiej ilości instalacji fotowoltaicznych.

Projekt poselski Jadwigi Emilewicz zakładał rozliczanie ilości energii według salda netto, tzw. net – metering. W momencie, gdy prosument miałby ujemne saldo, płaciłby za energię po cenie detalicznej, a w przypadku salda dodatniego – sprzedawał nadwyżkę po cenie hurtowej. Projekt został całkowicie wycofany 28 października ze względu na zgłoszone poprawki przez Komisję do spraw Energii. Informację posłanka ogłosiła na Twitterze:

„Zdecydowałam się wycofać wniesiony przeze mnie projekt ustawy rozszerzającej możliwość generowania taniego i czystego prądu przez gospodarstwa domowe. Przyjęte na wczorajszym posiedzeniu Komisji do Spraw Energii poprawki znacząco pogarszają rozwój energetyki obywatelskiej.”

Kompromisowa wydawała się propozycja społeczna, która zakładała stosowanie cen hurtowych do transakcji zarówno kupna, jak i sprzedaży energii. Projekt ten spełniał oczekiwania społeczne, jednak został odrzucony w całości.

Propozycja rządowa to rozliczanie w systemie net-bilingu, który zakłada, że prosumenci nadmiar wyprodukowanej energii będą sprzedawać do sieci po cenie rynkowej, natomiast kupować po cenie detalicznej tak, jak inni odbiorcy, w momencie zapotrzebowania. Energia wprowadzona ma być zwolniona z VAT i PIT, natomiast pobierana będzie zawierała opłatę dystrybucyjną, OZE i kogeneracyjną, kwotę akcyzy oraz VAT. Rozliczanie będzie odbywać się w systemie 12-miesięcznym na zasadzie depozytu - każdy ze sprzedawców energii będzie prowadził konto prosumenckie, zasilane wartością energii.

Od kiedy nowe zmiany

Początkowo rząd postulował, by nowe przepisy obowiązywały już od 1 stycznia 2022 roku, co potem przesunął na 1 lutego. Jednak ostatecznie zmiany mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku za sprawą zgłoszonej poprawki przez posła Krzysztofa Tchórzewskiego. Za uchwaleniem ustawy głosowało 438 posłów, w tym 225 za, 212 przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Całość trafiła do Senatu.

[Aktualizacja 03.12.2021]
Senat odrzucił projekt w całości, po czym wrócił on do Sejmu, gdzie został przegłosowany. Ustawa trafiła do podpisania przez prezydenta. Nowe zasady będą obowiązywać wszystkich, którzy dokonają przyłączenia do sieci po 1 kwietnia 2022 roku. Dodatkowo wprowadzono pojęcie prosumenta zbiorowego, czyli mieszkańców bloków wielorodzinnych oraz wirtualnego, rozumianego jako:

„odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o statystyce publicznej”.

Konsekwencje nowej ustawy

Tak krótki okres przejściowy spotkał się z niezadowoleniem środowiska prosumenckiego, ponieważ przy obecnym wzroście cen prądu państwo powinno podejmować działania korzystne dla obywateli i tym samym wspierać opłacalność ich inwestycji. Niezadowolenia nie kryją także przedstawiciele gmin, ponieważ ogranicza to wywiązanie się samorządów z realizacji podpisanych programów w zakresie umów z beneficjentami. Ze względu na zmianę przepisów mieszkańcy gmin, które biorą udział w tzw. projektach parasolowych z unijnego dofinansowania, wycofują się z inwestycji, ponieważ przestaje ona być dla nich korzystna. Poprawka do ustawy w tej kwestii ma dopiero zostać wprowadzona.

Opłacalność fotowoltaiki

Przegłosowany przez Sejm projekt jest jednym z najmniej korzystnych dla przyszłych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Niemniej jednak, przy rosnących cenach prądu i gazu, a także odchodzenia od paliw kopalnych, instalacja fotowoltaiczna to wciąż inwestycja, którą można połączyć z pompą ciepła czy magazynem energii. Programy wsparcia, jak Mój Prąd 4.0 czy Moje Ciepło będą uruchomione w roku 2022, dzięki czemu częściowy zwrot kosztów wciąż będzie możliwy.

Zarezerwuj montaż instalacji fotowoltaicznej jeszcze w tym roku!

Język
nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl