k pokladně celkem: 0,00 €
Agroenergia 2021 - dotacje dla rolników

Od 1 października w całej Polsce, za sprawą Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ruszył nabór wniosków do pierwszej części programu Agroenergia 2021. Ma on na celu zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do powietrza oraz zwiększenie produkcji zielonej energii przez gospodarstwa rolne. To kolejny program, który wspiera branżę OZE i ma zachęcić do inwestycji w odnawialne źródła energii poprzez dofinansowanie. Kto może otrzymać dotację i jakie warunki trzeba spełnić, by stać się beneficjentem?

Agroenergia 2021

Program powstał, by poprawić jakość funkcjonowania gospodarstw rolnych, w tym hodowli zwierząt oraz wpłynąć na oszczędność energii do tego potrzebnej. Dzięki wykorzystywaniu zielonej energii działalność rolnicza staje się bardziej efektywna energetycznie, a przede wszystkim ekologiczna.

O dofinansowanie można się ubiegać na zakup i montaż:

  • instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kW do 50 kW
  • instalacji wiatrowej o mocy 10 kW do 50 kW
  • pompy ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW
  • instalacji hybrydowej, czyli fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła

Dodatkowo, wsparciem będą także objęte towarzyszące magazyny energii dla wyżej wymienionych instalacji. Należy jednak pamiętać, że rozbudowa już istniejącej instalacji nie kwalifikuje się do przyznania dotacji, ponieważ programowi podlegają tylko nowe inwestycje.

Wysokość dotacji

Kwota dotacji obejmuje do 20% kosztów kwalifikowanych i nie więcej, niż 25 tys. zł. i będzie zależna od zainstalowanej mocy elektrycznej:

  • instalacje od 10 kW do 30 kW - maksymalnie do 15 tys. zł
  • instalacje od 30 kW do 50 kW - maksymalnie do 25 tys. zł

Dla kogo dofinansowanie

Beneficjentami programu Agroenergia 2021 mogą zostać osoby fizyczne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha oraz przez co najmniej rok prowadzą gospodarstwo rolne (lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych - w przypadku osób prawnych).

Dofinansowanie skierowane jest do rolników zamieszkujących obszary gospodarstw wiejskich,
którzy planują zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej, pompy ciepła czy magazynu energii.

Jakie warunki należy spełnić

Beneficjenci końcowi będą zobowiązani do spełnienia kilku warunków, które muszą obejmować:

  • wystąpienie o dotację na nową instalację fotowoltaiczną
  • użytkowanie nowo powstałej instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła lub magazynu energii minimum przez 3 lata
  • niekorzystanie równolegle z innych form dofinansowania fotowoltaiki

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków. Aktualny budżet przeznaczony na te dotacje to 2,8 mln zł.
Program ma być kontynuowany przez kolejne lata, a tym samym zachęcać do inwestycji w odnawialne źródła energii.

Język
nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl