k pokladně celkem: 0,00 €

Zásady ochrany osobních údajů obchodu EcoWatt
("Obchod")

Vážený uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při používání našich služeb cítili pohodlně. Níže proto uvádíme nejdůležitější informace o zásadách našeho zpracování vašich osobních údajů a cookies, které náš Obchod používá. Tyto informace byly připraveny s ohledem na GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ECOWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem ul. Józefa Ignacy Kraszewskiego 36/128, 30-110 Kraków, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů OBVODNÍM SOUDEM PRO KRAKOV Śródmieście v KRAKOW, 11. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ NÁRODNÍHO SOUDNÍHO SOUDU, číslo 214421 KRAKOV 21442000 9513, REGO číslo N 38520136100000, základní kapitál 5 000,00 PLN, splacený kapitál 5 000,00 PLN.

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, napište nám prosím na následující e-mailovou adresu: biuro@ecowattservis.pl.

VAŠE PRÁVA

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného Uživatelem a v případech, kdy zákon opravňuje Správce zpracovávat osobní údaje na základě zákonných ustanovení nebo za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

p>

Máte právo požádat:

 • přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů (článek 15 GDPR nebo případně čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • náprava (článek 16 GDPR),
 • vymazání (článek 17 GDPR),
 • omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 • předání údajů jinému správci (článek 20 GDPR).

A také zákon:

 • kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:
  • z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR (tj. na základě našich oprávněných zájmů) (článek 21(1) GDPR);

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Proti našemu používání souborů cookie můžete vznést námitku (přečtěte si o nich níže), zejména pomocí vhodného nastavení prohlížeče.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Níže naleznete podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na činnostech, které provádíte.

1. Zadání objednávky v obchodě

Za jakým účelem?
splnění vaší objednávky
Na jakém základě?
kupní smlouva (článek 6(1) ) .1(b) GDPR) právní povinnost související s účetnictvím, zavazování abychom zpracovávali vaše osobní údaje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Jak dlouho?
po dobu výše uvedeného- zmíněná dohoda< /td> dokud naše povinnost nevyprší právní, související do účetnictví
navíc budou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí lhůty, ve které je možné uplatnit nároky - vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce tohoto sekce)
Co se stane, když neposkytnete svá data?
nebudete moci zadat objednávku

 

2. Vytvoření účtu v obchodě

Za jakým účelem?
plnění smlouvy o poskytování služeb správy účtu v obchod
Na jakém základě?
smlouva o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1) (a) .b GDPR)
Jak dlouho?
dokud účet nesmažete vy nebo my u vás žádost
Vaše údaje budou navíc zpracovávány až do vypršení platnosti období, ve kterém je možné vymáhat reklamace - vámi nebo námi
(více informací k tomu naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když neposkytnete data?
nebudete si moci vytvořit účet a používat jeho funkcí, jako je prohlížení historie objednávek nebo kontrola stavu objednávky

 

3. Kontaktujte nás (např. s dotazem)

Za jakým účelem?
vyřizování vašich dotazů nebo hlášení
Na jakém základě?
dohoda nebo akce provedená na vaši žádost , zaměřené na jeho uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – pokud se váš dotaz nebo oznámení týká smlouvy, jejíž jsme nebo můžeme být smluvní stranou náš oprávněný zájem spočívající ve zpracování vaše údaje za účelem komunikace s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – pokud váš dotaz nebo oznámení nesouvisí se smlouvou
Jak dlouho?
po dobu platnosti smlouvy nám nebo – nedojde-li k uzavření smlouvy – do uplynutí lhůty pro uplatnění reklamací – viz poslední tabulka této sekce* do vypršení reklamační lhůty – viz poslední tabulky této části – nebo dokud nezohledníme vaši námitku proti zpracování*
navíc budou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí lhůty, ve které je možné uplatnit nároky - vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce tohoto sekce)
Co se stane, když neposkytnete svá data?
nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo zprávu

* podle toho, co je v daném případě použitelné a které nastane dříve

4. Provádění opatření nebo opomenutí, které mohou vést k nárokům souvisejícím s Obchodem nebo našimi službami

Za jakým účelem?
rozhodování, vymáhání nebo obhajoba jakýchkoli nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami
Na jakém základě?
náš oprávněný zájem, spočívající ve zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Jak dlouho?
do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky nebo do doby, než přijmeme vaši námitku proti zpracování*
Co se stane, když neposkytnete svá data?
žádná možnost zjišťování, vymáhání nebo obhajoby nároků

* podle toho, co je použitelné, a podle toho, co nastane dříve

COOKIES

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá tzv cookies (cookies). Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu atd.);
 • nemění nastavení vašeho zařízení.

V tomto obchodě se soubory cookie používají k následujícím účelům:

 • zapamatovat si svou relaci
 • statistické
 • marketing
 • poskytování funkcí obchodu

Chcete-li zjistit, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je v prohlížeči zakázat, můžete použít soubor nápovědy prohlížeče. Informace o tom si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 ve vašem prohlížeči. Kromě toho naleznete relevantní tipy na následujících podstránkách v závislosti na prohlížeči, který používáte:

Soubory cookie nebudeme zpracovávat déle než 10 minut po poslední návštěvě obchodu.

Pomocí příslušných možností vašeho prohlížeče můžete kdykoli:

 • smazat soubory cookie,
 • zablokovat používání souborů cookie v budoucnu.

 

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT

Využíváme služeb externích subjektů, které nás podporují v podnikání. Pověřujeme je zpracováním vašich údajů – tyto subjekty zpracovávají údaje pouze na základě našich zdokumentovaných pokynů.

Níže naleznete seznam příjemců vašich dat:

PROVOZ PŘÍJEMCI DAT PŘENOS DAT MIMO EVROPSKOU UNII
jakékoli činnosti související s Obchodem lidé, kteří s námi spolupracují na základě občanskoprávních smluv a podporují naše současné aktivita bez mezer
poskytovatel prodejního softwaru bez mezer
žádné bez mezer
zadání objednávky v obchodě poskytovatel plateb bez mezer
subjekt doručující vám produkt – pokud jste si nezvolili možnost osobního odběru bez mezer
poskytovatel standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailových schránek) < /td> bez mezer
účtárna bez mezer
subjekt poskytující splátkový kalendář bez mezer
pomocí online chatu dostupného v Obchodě subjekt poskytující online chat dostupný v obchodě bez mezer
kontaktujte nás (např. položte otázku) poskytovatel standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailových schránek) < /td> bez mezer

 

A také:

příslušné veřejné orgány v rozsahu, v jakém jsme povinni jim údaje poskytnout.

NEWSLETTER

Můžete se přihlásit k odběru newsletteru zadáním své e-mailové adresy. Poskytnutím těchto údajů souhlasíte se zasíláním obchodních informací od EcoWatt Sp. z o. o. Prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, pomocí nástroje MailerLite, vás informujeme o nabídkách, nových produktech, akcích, dostupných e-knihách, slevových kuponech a nedokončených nákupech v internetovém obchodě. Můžete být také požádáni o vyjádření svého názoru prostřednictvím průzkumů. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz obsažený v každé zprávě přijaté jako součást newsletteru.

Entitou, která přijímá data, tj. e-mailovou adresu zadanou při přihlášení k odběru Newsletteru, je MailerLite. Tento subjekt má odpovídající právní postavení a spolupracuje se Správcem obchodu při poskytování služeb, jako je zasílání Newsletteru uživatelům, kteří projevili ochotu takové zprávy přijímat.

 • MailerLite – MailerLite Limited, sídlo: 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland. Poskytovatel tohoto nástroje prohlašuje, že zachovává nejvyšší standardy ochrany soukromí a je povinen ukončit zpracování údajů na každou žádost. Zejména středisko pro ukládání dat tohoto subjektu se nachází v Evropské unii a má certifikát zabezpečení úložiště informací (ISO 27001), který zaručuje odpovídající zabezpečení dat. Zásady ochrany osobních údajů jsou také podrobně popsány v zásadách ochrany osobních údajů (k dispozici ]

OBECNÉ INFORMACE

Vyhrazujeme si právo změnit zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které mohou být ovlivněny vývojem internetových technologií, případnými změnami zákona o ochraně osobních údajů a vývojem našich webových stránek.
< br />Na webových stránkách se mohou objevit odkazy na jiné webové stránky. Takové webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a nejsou žádným způsobem pod dohledem společnosti ECOWATT. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a předpisy, které vám doporučujeme přečíst.

Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl