k pokladně celkem: 0,00 €

Předpisy internetového obchodu EcoWatt

definující mimo jiné pravidla pro uzavírání smluv prostřednictvím Obchodu obsahující nejdůležitější informace o Prodávajícím, Obchodě a právech spotřebiteleOBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt na prodejce
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nakupování v obchodě
§ 5 Platby
§ 6 Plnění objednávky
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
§ 9 Stížnosti
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Rezervace
Příloha č. 1 : Vzorové smlouvy s formulářem pro odstoupení od smlouvy

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny – dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků v Polsku.
Občanský zákoník – zákon z 23. dubna 1964, občanský zákoník.
Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Účet - bezplatná funkce Obchodu upravená zvláštními předpisy (poskytovaná služba elektronicky), díky čemuž si každý subjekt využívající Obchod může vytvořit svůj vlastní individuální účet v Obchodě.
Kupující – jakýkoli subjekt nakupující v Obchodě.
Privilegovaný kupující – Kupující, který je spotřebitelem nebo privilegovaným podnikatelem.
Privilegovaný podnikatel - fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, avšak nikoli pro ni profesní povahy.
Sběrné místo - bod nacházející se na 32-200 Miechów, ul. Podzamcze 34b.
Předpisy - tyto předpisy.
Prodejna - Internetový obchod EcoWatt Servis provozovaný Prodávajícím na adrese https://www.ecowattservis.pl.
Prodávající – ECOWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem ul. Józefa Ignacy Kraszewskiego 36/128, 30-110 Kraków, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů OBVODNÍM SOUDEM PRO KRAKOV Śródmieście v KRAKOW, 11. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ NÁRODNÍHO SOUDNÍHO SOUDU 21071008008 449513, č.p REGON 38520136100000, základní kapitál 5 000,00 PLN, splacený kapitál 5 000,00 PLN.
Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.

§ 2 KONTAKTOVAT PRODEJCE

 1. Poštovní adresa: ul. Józefa Ignacy Kraszewskiego 36/128, 30-110 Krakov
 2. E-mailová adresa: biuro@ecowattservis.pl
 3. Telefon: 667 584 036
 4. Adresa pro vrácení zboží (v případě odstoupení od smlouvy): ul. Podzamcze 34b, 32-200 Miechów
 5. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: ul. Podzamcze 34b, 32-200 Miechów

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování Obchodu potřebujete:
  • zařízení s přístupem k internetu
  • webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie.
 2. K zadání objednávky v obchodě kromě požadavků uvedených v části 1, je vyžadován aktivní e-mailový účet.

§ 4 NÁKUP V PRODEJNĚ

 1. Ceny produktů zobrazené v Obchodě jsou celkové ceny produktu.
 2. Prodejce upozorňuje, že celková cena objednávky zahrnuje cenu za produkt uvedenou v Obchodě a případně náklady na dodání zboží.
 3. Produkt vybraný k nákupu by měl být přidán do košíku v obchodě.
 4. Kupující si poté z možností dostupných v Obchodě vybere způsob doručení zboží a způsob platby za objednávku a poskytne údaje potřebné k dokončení objednávky.
 5. Objednávka je zadána, když je potvrzen její obsah a kupující přijímá Pravidla.
 6. Zadání objednávky je ekvivalentní uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 7. Kupující se může zaregistrovat v Obchodě, tj. vytvořit si účet, nebo nakupovat bez registrace tak, že u každé objednávky poskytne své údaje.

§ 5 PLATBY

 1. Za objednávku můžete zaplatit v závislosti na volbě kupujícího:
  1. běžným převodem na bankovní účet prodávajícího;
  2. pomocí platební karty:
   • Vízum
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. prostřednictvím platební platformy:
   • Modrá média
   • eCard
   • dotpay
   • PayPal
   • PayU
   • Przelewy24
   • TPay.com
  4. v hotovosti při osobním odběru zboží.
 2. Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím platební platformy Blue Media, subjekt poskytující online platební služby je Blue Media S.A.
 3. Pokud kupující zvolí platbu předem, musí být objednávka uhrazena do 3 pracovních dnů od zadání objednávky.
 4. Prodávající informuje, že v případě platebních metod, u kterých se pole pro zadání údajů nutných k provedení platby objeví ihned po zadání objednávky, je platba za objednávku možná až bezprostředně po zadání objednávky.
 5. Při nákupech v Obchodě kupující souhlasí s používáním elektronických faktur prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.

§ 6 PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky e-mailem. Prodávající zašle potvrzení o přijetí Objednávky na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávkovém formuláři.
 2. V případě platby převodem obsahuje e-mail potvrzující přijetí Objednávky mimo jiné informace: ohledně částky převodu a bankovního účtu k úhradě (Produkt bude odeslán nebo připraven k vyzvednutí po zaplacení Zákazníkem).
  V případě platby na dobírku - Prodávající informuje Zákazníka o provedení Objednejte.
 3. Doba dokončení objednávky je min. 4 pracovní dny.
 4. Pokud se kupující rozhodl zaplatit za objednávku předem, prodávající přistoupí ke zpracování objednávky po zaplacení.
 5. Zboží je dodáváno pouze v rámci území Polské republiky.
 6. Produkty zakoupené v Obchodě jsou dodávány prostřednictvím kurýrní společnosti.
 7. Kupující si může zboží vyzvednout osobně na Výdejním místě v jeho otevírací době.
 8. Pokud kupující zvolí osobní odběr, bude zboží připraveno k vyzvednutí v uvedeném termínu dokončení objednávky.

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Privilegovaný kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím Obchodu, s výhradou § 8 Pravidel, do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od:
  1. ve kterém Privilegovaný kupující získal zboží do držení nebo ve které třetí strana jiná než dopravce a označená Privilegovaným kupujícím převzala zboží;
  2. ve kterém se privilegovaný kupující dostal k poslednímu zboží, šarži nebo části nebo ve kterém třetí strana, jiná než dopravce a určená oprávněným kupujícím, získala do vlastnictví poslední zboží, šarži nebo část, v v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví mnoha zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech.
 3. Aby Privilegovaný kupující mohl uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Nařízení informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem).
 4. Privilegovaný kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci Pravidel, ale není to povinné.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby Zvýhodněný kupující zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí prodávající přednostně kupujícímu všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z kupujícím preferovaného způsobu dodání než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí zvýhodněného kupujícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 7. Prodejce vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, které použil Privilegovaný kupující v původní transakci, pokud Privilegovaný kupující nebude souhlasit s jiným řešením, v žádném případě nebudou Privilegovanému kupujícímu účtovány žádné poplatky v souvislosti s tuto refundaci.< /li>
 8. Pokud prodávající nenabídl, že si zboží od privilegovaného kupujícího vyzvedne sám, může zadržet vrácení peněz, dokud zboží neobdrží nebo dokud mu nebude poskytnut doklad o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 9. Prodejce Vás žádá o vrácení zboží na adresu: ul. Podzamcze 34b, 32-200 Miechów neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Oprávněný kupující informoval Prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud Privilegovaný kupující vrátí zboží před uplynutím 14denní lhůty.
 10. Privilegovaný kupující nese přímé náklady na vrácení zboží.
 11. Privilegovaný kupující je odpovědný pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití jiným způsobem, než jaký byl nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 12. Nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, hradí přednostní kupující rovněž přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů bude Prodávající oprávněného kupujícího informovat v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.
 13. Pokud je potřeba vrátit finanční prostředky za transakci provedenou kupujícím privilegovanou platební kartou, prodejce vrátí peníze na bankovní účet přiřazený k této platební kartě.

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku uvedené v § 7 Nařízení se nevztahuje na smlouvu:
  1. ve kterém je předmětem služby neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikací privilegovaného kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  2. ve kterém je předmětem služby zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
  3. ve kterém je předmětem služby zboží dodávané v uzavřeném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  4. ve kterém je předmětem služby zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jinými věcmi;
  5. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;
  6. pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;
  7. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

§ 9 STÍŽNOSTI

A OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající odpovídá Privilegovanému kupujícímu za soulad plnění se smlouvou podle obecně platných právních předpisů, zejména ustanovení zákona o právech spotřebitelů.
 2. Prodejce žádá o zasílání stížností na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Pravidel.
 3. Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, informace o něm a jeho podmínkách jsou k dispozici v Obchodě.
 4. Stížnosti týkající se provozu Obchodu zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 Pravidel.
 5. Prodejce odpoví na reklamaci do 14 dnů od data jejího obdržení.

II KUPUJÍCÍ S PRIVILEGIÍ

 1. Zboží
  1. V případě nesouladu zboží se smlouvou může Privilegovaný kupující uplatnit práva uvedená v kapitole 5a zákona o právech spotřebitele.
  2. Prodávající odpovídá za rozpor zboží se smlouvou, existující v době jeho dodání a odhalený do dvou let od tohoto okamžiku, pokud není doba použitelnosti zboží stanovená prodávajícím, jeho zákonná předchůdců nebo osob jednajících jejich jménem, je delší.
  3. V souladu s ustanoveními zákona o právech spotřebitelů může Privilegovaný kupující v každém případě požadovat:
   1. výměna zboží,
   2. oprava zboží.
  4. Privilegovaný kupující může navíc podat prohlášení o:
   1. snížení ceny,
   2. odstoupení od smlouvy
   v situaci, kdy:
   • Prodávající odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d řez 2 zákona o právech spotřebitelů;
   • Prodávající neuvedl zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d řez 4–6 zákona o právech spotřebitelů;
   • přetrvává nesoulad zboží se smlouvou, i když se prodávající snažil uvést zboží do souladu se smlouvou;
   • nesoulad zboží se smlouvou je tak důležitý, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího použití ochranných opatření uvedených v čl. 43d zákona o právech spotřebitelů;
   • Z prohlášení nebo okolností Prodávajícího je zřejmé, že neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží Preferovaného kupujícího.
  5. V případě zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, by měl privilegovaný kupující dát zboží k dispozici prodávajícímu. Prodávající vyzvedne zboží od preferovaného kupujícího na vlastní náklady.
  6. Privilegovaný kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor zboží se smlouvou nepodstatný.
  7. V případě odstoupení od smlouvy uvedené v této části (týkající se zboží) zvýhodněný kupující neprodleně vrátí zboží prodávajícímu na jeho náklady, a to na adresu ul. Podzamcze 34b, 32-200 Miechów. Prodávající vrátí cenu Oprávněnému kupujícímu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo dokladu o jeho vrácení.
  8. Prodávající vrátí Privilegovanému kupujícímu dlužné částky v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Privilegovaného kupujícího o snížení ceny.
 2. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání nároků
  1. Pokud reklamační řízení nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel využít mimo jiné: S:
   1. mediace vedená místně příslušným zemským inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowa .php< /a>;
   2. pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne. php ;
   3. bezplatná pomoc obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů;
   4. online platforma ODR dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III JINÍ KUPUJÍCÍ NEŽ PRIVILEŽNÍ KUPUJÍCÍ

 1. V případě vady zboží může reklamovat vadné zboží jiný než zvýhodněný kupující na základě záruky upravené v občanském zákoníku.
 2. Prodejce odpovídá v rámci záruky vůči jinému kupujícímu, než je privilegovaný kupující, pokud je fyzická vada zjištěna do dvou let od data dodání zboží kupujícímu.
 3. Kupující, který je jiným než zvýhodněným podnikatelem, ztrácí podle občanského zákoníku práva ze záruky, pokud si zboží neprohlédl v době a způsobem obvyklým pro zboží tohoto druhu a neoznámil to neprodleně prodávajícímu. Prodávajícího o vadě, a pokud vada vyšla najevo až později - pokud ji neoznámil ihned po jejím zjištění. Ke splnění výše uvedené lhůty postačí zaslat oznámení o závadě před jejím uplynutím.
 4. Pomocí záruky může kupující jiný než privilegovaný kupující za podmínek stanovených v občanském zákoníku:
  1. odešlete prohlášení o snížení ceny,
  2. v případě podstatné vady – předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy,
  3. požadovat výměnu zboží za bezvadné,
  4. požadujte odstranění závady.
 5. Pokud se ukáže, že pro projednání reklamace je nutné vadné zboží doručit prodávajícímu, je kupující jiný než zvýhodněný kupující povinen doručit zboží na adresu: ul. Podzamcze 34b, 32-200 Miechów.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při používání Obchodu je Prodávající. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Prodávajícím - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.
 2. Účelem zpracování údajů kupujícího prodávajícím poskytnutých kupujícím v souvislosti s nákupy v obchodě je plnění objednávek. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě:
  • smlouva nebo úkony učiněné na žádost kupujícího, jejichž cílem je její uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  • právní povinnost prodávajícího související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a
  • oprávněný zájem Prodávajícího spočívající ve zpracování údajů za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 3. Uvedení údajů kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné k uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů zabrání uzavření smlouvy v Obchodě.
 4. Údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupy v Obchodě budou zpracovávány do:
  1. smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím pozbude platnosti;
  2. Prodejce již nebude mít zákonnou povinnost zpracovávat údaje kupujícího;
  3. kupující nebo prodejce již nebudou moci uplatňovat nároky související se smlouvou uzavřenou Obchodem;
  4. Námitka kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů bude akceptována - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem prodávajícího
  – podle toho, co je v daném případě použitelné a co se nejpozději stane.
 5. Kupující má právo požadovat:
  1. přístup k vašim osobním údajům,
  2. jejich opravy,
  3. odstranění
  4. omezení zpracování
  5. přenést data jinému správci
   a také právo:
  6. kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací kupujícího - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných Prodávajícím).
 6. Kupující by měl za účelem uplatnění svých práv kontaktovat Prodávajícího pomocí údajů z § 2 Nařízení.
 7. Pokud se kupující domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány nezákonně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 11 OMEZENÍ

 1. Kupující má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
 2. Každá objednávka zadaná v Obchodě představuje samostatnou smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí Pravidel. Smlouva je uzavřena včas a za účelem dokončení objednávky.
 3. Dohody uzavřené na základě Pravidel se uzavírají v polštině.
 4. V případě možného sporu s kupujícím, který není privilegovaným kupujícím, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla prodávajícího.Příloha č. 1 Pravidel

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ze kterého může spotřebitel nebo privilegovaný podnikatel, ale nesmí používat:VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ ODSTOUPENÍ
(tento formulář vyplňte a zašlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

ECOWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Józefa Ignacy Kraszewskiego 36/128, 30-110 Kraków
e-mailová adresa: biuro@ecowattservis.pl

- Já/My(*) ............................................ ............................. tímto informujem(*) o mém/naším odstoupení od kupní smlouvy na následující zboží(* )/ pro poskytování následující služby(*):

...................... .... ...................................................... ....................................................... ................................................................... ........

.. ................................ ............................................................. ............................................................. ...................................................... .............

...................... ......... ...................................................... .................................................. ............................................................. ........................ ....

- Datum uzavření smlouvy(*)/receipt(*)

.......... ...................................................... ............................................................. ............................................................. ..................................................................

- Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů) / podnikatele (podnikatelů):

.. ................... ................................................................. ...................................................... ...................................................... .............. ............

- Adresa spotřebitele/podnikatelů:< br />
................................................. .................................................. ........................................................ ......................................................................

............................................................................. ............................................................. ...................................................... ................................................. ...........

...................................... ...................................................... .............. ......
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) / privilegovaného podnikatele (podnikatelů)
(pouze pokud je formulář zasláno v papírové verzi)

Datum ................................ ..........

(*) Smazat podle potřeby.

Smluvní podmínky účtu

v prodejně EcoWatt Servis

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt na poskytovatele služeb
< strong>§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Věrnostní program
§ 6 Stížnosti
§ 7 Osobní údaje
§ 8 Rezervace

§ 1 DEFINICE

Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Účet - bezplatná funkce Obchodu (služby) upravená v Předpisy, díky kterým si může Příjemce služby zřídit svůj vlastní účet v Obchodě.individuální účet.
Příjemce služby – jakýkoli subjekt, který si zřizuje účet nebo má zájem o založení účtu.
Privilegovaný příjemce služby – Příjemce služby, který je Spotřebitelem nebo fyzickou osobou uzavírající s Poskytovatelem služeb smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, nikoli však pro ni profesionální.

Věrnostní program – věrnostní program provozovaný Poskytovatelem služeb, v jehož rámci může Uživatel služby s Účtem získávat a používat Body za podmínek uvedených v Pravidlech.
Body – body udělované Příjemci služby za podmínek uvedených v Předpisech jako součást Věrnostního programu, které umožňují Příjemci služby objednávat produkty uvedené v Obchodě se slevou. Předpisy – tyto předpisy týkající se účtu.
Obchod – Internetový obchod EcoWatt Servis provozovaný Poskytovatelem služeb na adrese https://www.ecowattservis. pl
Poskytovatel služeb - ECOWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem na ul. Józefa Ignacy Kraszewskiego 36/128, 30-110 Kraków, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů OBVODNÍM SOUDEM PRO KRAKOV Śródmieście v KRAKOW, 11. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ NÁRODNÍHO SOUDNÍHO SOUDU, číslo 210712080 KRAKOVSKÉHO SOUDU 449513, č.p REGON 38520136100000, základní kapitál 5 000,00 PLN, splacený kapitál 5 000,00 PLN.

§ 2 KONTAKT NA POSKYTOVATELE SLUŽEB

 1. Poštovní adresa: ul. Józefa Ignacy Kraszewskiego 36/128, 30-110 Krakov
 2. E-mailová adresa: biuro@ecowattservis.pl
 3. Telefon: 667 584 036

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování a vytvoření účtu potřebujete:
  • aktivní e-mailový účet
  • zařízení s přístupem k internetu
  • webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie

§ 4 ÚČET

 1. Vytvoření účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli uživatele služby.
 2. Účet poskytuje uživateli služby další možnosti, jako je: prohlížení historie objednávek zadaných uživatelem služby v obchodě, kontrola stavu objednávky nebo nezávislá úprava údajů uživatele služby, jakož i účast ve věrnostním programu.
 3. Chcete-li vytvořit účet, vyplňte prosím příslušný formulář v Obchodě.
 4. Při vytvoření Účtu je mezi Uživatelem služby a Poskytovatelem služby uzavřena smlouva o vedení Účtu na dobu neurčitou za podmínek uvedených v Pravidlech.
 5. Příjemce služby může z Účtu kdykoli odstoupit, aniž by mu vznikly jakékoli náklady.
 6. Chcete-li odstoupit z Účtu, zašlete prosím svou výpověď Poskytovateli služeb na e-mailovou adresu: biuro@ecowattservis.pl, což bude mít za následek okamžité smazání Účtu a ukončení smlouvy o vedení Účtu. .

§ 5 VĚRNOSTNÍ PROGRAM

 1. Věrnostní program je určen pro uživatele služby, kteří mají účet. Získávání a používání bodů Uživatelem služby je možné pomocí Účtu.
 2. Od okamžiku vytvoření účtu se uživatel služby stává účastníkem věrnostního programu.
 3. Za každých 10 PLN utracených v Obchodě v rámci jedné objednávky obdrží Uživatel služby následující počet bodů: 10, s výhradou oddílu 4-5.
 4. Uživatel služby bude mít nárok na body za provedenou objednávku pouze v případě, že poskytovatel služby uzavře s uživatelem služby smlouvu. Body budou Uživateli služby přiděleny automaticky ve lhůtě pro dokončení objednávky.
 5. Pro výpočet počtu bodů za zadanou objednávku se použijí pouze peníze vynaložené uživatelem služby za produkty objednané v obchodě bez použití bodů a bez zohlednění dodatečných nákladů souvisejících s objednávkou produktu, jako jsou náklady na doručení vzít v úvahu.
 6. Pokud se příjemce služby poprvé zaregistruje k odběru newsletteru vedeného poskytovatelem služeb v rámci obchodu, bude mít příjemce služby nárok na následující počet bodů: 50. Body za přihlášení k odběru newsletteru jsou uděleny okamžitě, automaticky, nejpozději do 7 dnů poté, co se uživatel služby přihlásí k odběru newsletteru.
 7. Body získané uživatelem služby tvoří jeden fond.
 8. Aktuální počet bodů nasbíraných uživatelem služby bude viditelný v účtu. Poskytovatel služby může také informovat uživatele služby o změnách počtu nasbíraných bodů zasláním zprávy na e-mailovou adresu uživatele služby přiřazenou k jeho účtu.
 9. Uživatel služby může pomocí bodů získat slevu z ceny produktu zahrnutého do Věrnostního programu tak, že konečná cena tohoto produktu bude 1 PLN.
 10. Počet bodů umožňujících snížení ceny způsobem uvedeným ve výše uvedeném odstavci je uveden v Obchodě u daného produktu.
 11. Pokud se uživatel služby rozhodne body využít, sleva vyplývající z jejich použití bude vypočítána automaticky, tj. odečtena z ceny objednaného produktu.
 12. Poskytovatel služeb má právo zrušit body:
  1. vypočteno pro objednávky, u kterých Poskytovatel služby vrátil Uživateli služby peněžní prostředky zaplacené za produkt (např. v případě účinného odstoupení od smlouvy uživatelem služby);
  2. uděluje se i přes neúspěšnou platbu objednávky (což neznamená nemožnost znovu nakoupit body v důsledku správné platby objednávky);
  3. uděluje se za opakované přihlášení k odběru zpravodaje.
 13. Body nashromážděné ve věrnostním programu lze použít pouze způsobem uvedeným v tomto odstavci.

§ 6 STÍŽNOSTI

 1. Stížnosti týkající se fungování účtu zasílejte na e-mailovou adresu biuro@ecowattservis.pl.
 2. Poskytovatel služeb stížnost posoudí do 14 dnů.

  MIMO SOUDNÍ METODY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A VYHLEDÁVÁNÍ NÁROKŮ
 3. Pokud reklamační řízení nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel využít mimo jiné: S:
  1. mediace vedená místně příslušným zemským inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowa .php< /a>;
  2. pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne. php ;
  3. bezplatná pomoc obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů;
  4. online platforma ODR dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 7 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem služby při používání Účtu je Poskytovatel služby. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené ve všeobecných zásadách nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.
 2. Účelem zpracování údajů příjemce služby je vedení účtu. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě smlouva o poskytování služby nebo úkony učiněné na žádost uživatele služby směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), jakož i jako právně oprávněný zájem Poskytovatele služeb spočívající ve zpracování údajů za účelem určení, uplatňování nebo obhajoby jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 3. Poskytování údajů Uživatelem Služby je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro vedení Účtu. Neposkytnutí údajů znamená, že Poskytovatel služby nebude moci poskytovat službu Správa účtu.
 4. Údaje příjemce služby budou zpracovávány do:
  1. Účet bude smazán příjemcem služby nebo poskytovatelem služby na žádost příjemce služby
  2. Uživatel služby nebo poskytovatel služeb již nebude moci vymáhat nároky související s účtem;
  3. Námitka Příjemce služby proti zpracování jeho osobních údajů bude přijata – pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem Poskytovatele služby
  – podle toho, co je v daném případě použitelné a co se nejpozději stane.
 5. Příjemce služby má právo požadovat:
  1. přístup k vašim osobním údajům,
  2. jejich opravy,
  3. odstranění
  4. omezení zpracování
  5. přenést data jinému správci
   a také právo:
  6. kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací Příjemce služby - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných poskytovatelem služeb).
 6. Za účelem uplatnění svých práv by měl uživatel služby kontaktovat poskytovatele služeb.
 7. Pokud se Příjemce služby domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány nezákonně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 8 OMEZENÍ

 1. Uživateli služby je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
 2. Smlouva o vedení účtu je uzavřena v polštině.
 3. V případě závažných důvodů uvedených v části 4, má Poskytovatel služby právo změnit Pravidla.
 4. Důležité důvody uvedené v části 3 jsou:
  1. nutnost přizpůsobit Obchod právním ustanovením platným pro provoz Obchodu;
  2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby;
  3. změna funkčnosti Účtu vyžadující úpravu Pravidel.
 5. Příjemce služby bude informován o plánované změně Pravidel nejméně 7 dní před tím, než změna vstoupí v platnost, prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu přiřazenou k Účtu.
 6. Pokud příjemce služby nepřijme plánovanou změnu, měl by o tom informovat poskytovatele služeb zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu poskytovatele služby biuro@ecowattservis.pl, což bude mít za následek ukončení smlouvu o vedení Účtu po nabytí účinnosti plánované změny. změnit nebo dříve, pokud takový požadavek podá Příjemce služby.
 7. Pokud Příjemce služby nevznese námitky proti plánované změně až do jejího vstupu v platnost, má se za to, že ji přijímá, což nepředstavuje žádnou překážku pro budoucí ukončení smlouvy.
 8. Na objednávky zadané v Obchodě pomocí bodů se vztahují předpisy obchodu.
 9. V případě možného sporu s Příjemcem služby, který není privilegovaným Příjemcem služby, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla poskytovatele služeb.
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl